Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Usługa prowadzenia Stacji Przeładunkowej na terenie gminy Olsztyn, dla odpadów ulegających biodegradacji o kodach 20 02 01 i 20 01 08, poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie ZGOK/PN/54/2022 2022-11-23 10:24 2022-12-19 09:00
2. Budowa wiaty magazynowej na terenie ZUOK w Olsztynie ZGOK/TP2/57/2022 2022-11-28 15:52 2022-12-16 10:00
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 02 03 ZGOK/PN/52/2022 2022-11-18 10:13 2022-12-16 09:00
4. Usługa sprzątania pomieszczeń budynku administracyjno-socjalnego oraz budynku wagowego w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie ZGOK/TP2/56/2022 2022-11-22 18:32 2022-12-02 09:00
5. Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych ZGOK/TP2/53/2022 2022-11-16 09:00 2022-11-24 08:00
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - popiół ZGOK/PN/47/2022 2022-10-19 10:28 2022-11-21 10:00
7. Usługa prowadzenia Stacji Przeładunkowej na terenie gminy Olsztyn, dla odpadów ulegających biodegradacji o kodach 20 02 01 i 20 01 08, poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie ZGOK/PN/48/2022 2022-10-19 10:21 2022-11-14 09:00
8. Dostawy energii elektrycznej dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie ZGOK/PN/50/2022 2022-10-28 09:46 2022-11-09 09:00
9. Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych oraz utraty zysku (Business Interruption) ZGOK/PN/40/2022 2022-09-28 12:18 2022-11-07 08:00
10. Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 03 80 (papa odpadowa) ZGOK/PN/46/2022 2022-10-07 11:07 2022-11-04 10:00
11. Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych zbieranych selektywnie o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 80, 17 08 02 oraz 17 01 07 (pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów PSZOK) ZGOK/PN/45/2022 2022-10-07 11:00 2022-11-04 09:00
12. Dostawa i montaż stołu rozdrabiającego do rozdrabniacza LiRec VZS 3.1-10 ZGOK/TP2/37/2022 2022-09-16 14:11 2022-11-04 09:00
13. Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 02 03 ZGOK/PN/44/2022 2022-10-05 11:16 2022-10-31 11:00
14. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 ZGOK/PN/43/2022 2022-10-05 11:14 2022-10-31 10:00
15. Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 09 04 ZGOK/PN/41/2022 2022-10-05 11:11 2022-10-31 09:00
16. Dostawa kontenerów na odpady dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie ZGOK/TP2/49/2022 2022-10-20 09:58 2022-10-28 09:00
17. Dostawy oleju napędowego dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie ZGOK/PN/39/2022 2022-09-28 10:19 2022-10-24 09:00
18. Wynajem, pranie i serwis odzieży dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie ZGOK/TP2/42/2022 2022-09-30 12:06 2022-10-20 09:00
19. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych (instalacja PW do 50 kW) w ZUOK w Olsztynie ZGOK/TP2/38/2022 2022-09-19 17:56 2022-09-29 09:00
20. Przegląd serwisowy Variomat SMV 1600x6000F-UW30 produkcji IFE Aufbereitungstechnik GmbH ZGOK/TP2/33/2022 2022-08-23 13:16 2022-09-16 09:00
21. Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie ZGOK/TP2/36/2022 2022-09-07 17:55 2022-09-15 09:00
22. Modernizacja systemu c.o. i c.w.u. z wykorzystaniem ciepła nadmiarowego z procesu przetwarzania odpadów w ZUOK w Olsztynie ZGOK/TP2/35/2022 2022-08-26 14:08 2022-09-15 09:00
23. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych (instalacja PW do 50 kW) w ZUOK w Olsztynie ZGOK/TP2/32/2022 2022-08-26 13:18 2022-09-09 09:00
24. Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 02 03 – tworzywa sztuczne ZGOK/TP2/34/2022 2022-08-26 09:08 2022-09-05 09:00
25. Dostawa w formie długoterminowego wynajmu trzech ciągników siodłowych z naczepami ZGOK/PN/30/2022 2022-08-02 12:39 2022-08-30 10:00
26. Dostawy oleju napędowego dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie ZGOK/TP2/31/2022 2022-08-17 16:10 2022-08-25 09:00
27. Odbiór i zagospodarowanie odpadów (poprzez ich termiczne przekształcenie) o kodzie 19 12 12 ZGOK/PN/24/2022 2022-07-15 11:01 2022-08-12 09:00
28. Odbiór i zagospodarowanie odpadów (poprzez ich termiczne przekształcenie) o kodzie 19 12 10 – frakcja 150 mm, pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów wielkogabarytowych ZGOK/PN/23/2022 2022-07-15 10:59 2022-08-12 08:00
29. Transport odpadów o kodzie 20 01 01 ze Stacji Przeładunkowych w Medynach, Trelkowie i Polskiej Wsi do ZUOK w Olsztynie ZGOK/TP2/26/2022 2022-07-22 13:52 2022-08-03 10:00
30. Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 02 03 – tworzywa sztuczne ZGOK/TP2/28/2022 2022-07-26 11:49 2022-08-03 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne