Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Badanie sprawozdania finansowego ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2022 i 2023 ZGOK/ZO/8/2022 2022-09-27 10:48 2022-10-06 10:00
2. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych oraz wykonanie naklejek informacyjnych ZGOK/ZO/43/2021 2021-12-28 12:52 2022-01-10 10:00
3. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych oraz wykonanie naklejek informacyjnych ZGOK/ZO/41/2021 2021-12-08 17:44 2021-12-22 10:00
4. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie na terenie Stacji Przeładunkowych w miejscowościach: Trelkowo, Medyny, Polska Wieś, Pisz ZGOK/ZO/26/2021 2021-07-02 09:22 2021-09-30 10:00
5. Naprawy systemu zraszania komór biosuszenia w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie ZGOK/ZO/36/2021 2021-09-14 10:56 2021-09-24 11:00
6. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu „Rozbudowa instalacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie” ZGOK/ZO/35/2021 2021-09-03 09:09 2021-09-13 10:00
7. Dostawa, montaż i uruchomienie sytemu klimatyzacji na trzech stacjach przeładunkowych w miejscowościach: Trelkowo, Medyny, Polska Wieś ZGOK/ZO/34/2021 2021-08-27 10:01 2021-09-10 11:00
8. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie” ZGOK/ZO/27/2021 2021-07-02 09:01 2021-09-02 10:00
9. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu „Rozbudowa instalacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie” ZGOK/ZO/24/2021 2021-06-29 09:33 2021-09-01 10:00
10. Dostawa, montaż i uruchomienie sytemu klimatyzacji na trzech stacjach przeładunkowych w miejscowościach: Trelkowo, Medyny, Polska Wieś ZGOK/ZO/32/2021 2021-08-12 13:47 2021-08-26 10:00
11. Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej z udzieleniem i obsługą kredytu obrotowego ZGOK/ZO/18/2021 2021-04-12 14:06 2021-05-14 10:00
12. Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy ZGOK/ZO/15/2021 2021-03-24 08:46 2021-03-26 10:00
13. Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy ZGOK/ZO/13/2021 2021-03-17 10:50 2021-03-19 10:00
14. Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy ZGOK/ZO/12/2021 2021-03-05 10:04 2021-03-16 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne